Корупція

Корупція – використання особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних із ними можливостей, аби одержати неправомірну вигоду для себе чи інших осіб, а також зворотний процес надання неправомірної вигоди (згідно ст. 1 Закону “Про запобігання корупції”).

Корупція — це поняття глобальне й міждисциплінарне, яке впливає на всі сфери життя суспільства — від знецінення освіти та моральних принципів до сповільнення економічного розвитку та підриву демократичних процесів.

Кажучи корупцію, варто пам’ятати про три ключові елементи:

  • УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ:
    корупція не обмежується державними інституціями — вона може бути й в інших середовищах: бізнесі, ЗМІ, громадських організаціях.
  • ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ:
    особа використовує надані їй службові повноваження для особистих цілей, а не в інтересах держави, суспільства, організації чи компанії.
  • ОТРИМАННЯ ВИГОДИ:
    конкретно ситуація, коли особа отримує приватну вигоду без законних на те підстав.
Поділитись публікацією:

Пов'язана інформація